Friesblauw

Voorstraat 84 | 8861 BP Harlingen | 0517 415 362 |

Miljoenen tegels en vele duizenden schotels en ander aardewerk vonden hun oorsprong in de Friese fabrieken. De bakermat van de Friese aardewerkindustrie ligt in Harlingen. Hier werd aanvankelijk de veelkleurige majolica techniek gebruikt en later werd er ook tin-glazuuraardewerk gefabriceerd. De fraaie Friese producten vonden vooral in Noord-Europa gretig aftrek.

In Harlingen staat de laatste ambachtelijke aardewerkfabriek van Nederland waar op originele wijze nog tegels en servies worden vervaardigd. Met de zogenaamde majolicatechniek wordt ambachtelijk aardewerk gemaakt, dat tot ver over de landsgrenzen faam geniet.