Speeltuin Het Noorderkwartier

Liemendijk | Harlingen | 0517 852269|

De tweede versie van de speeltuin verrees zoals eerder genoemd aan de oostzijde van het veld aan de Liemendijk waar voorheen de Harlinger camping lag. Het was-en-plasgebouw werd het nieuwe onderkomen voor de wijkspullen. Toestellen waren gemaakt door  medewerkers van scheepswerf ‘Welgelegen’ en van bijna onverwoestbaar materiaal. De rolton met scheepslagers is, hoewel aangepast aan de eisen van nu, nog steeds een vertrouwd onderdeel van de huidige speeltuin.